Hästtyper

hasttyperUtvecklingen till vår tids häst började för omkring 50 miljoner år sedan. Den urhäst som vandrade på jorden då var inte högre än en räv, cirka 30 centimeter. Den hade fyra tår på frambenen och tre tår på bakbenen. Därefter utvecklades hästen till den häst som vi känner idag och som ingår i familjen Equus, precis som zebror, åsnor och halvåsnor gör.

För omkring 10 000 år sedan fanns det vildhästar i både Europa och norra Asien. Alla vildhästar hörde från början till samma art. De var små, manen var upprättstående och de var blackfärgade. Den enda ras som överlevt fram till våra dagar är den Przewalskiska hästen i östra Asien.

Redan under antiken fanns det olika hästtyper. Stora och små, ädla och robusta. Hästen delas in i tre huvudgrupper, kallblod, varmblod och ponnyer, som i sin tur delas in i olika raser. Det finns mellan två- och trehundra kända raser i världen. Alla med olika temperament och användningsområden. Hästar är ett varmblodigt djur och det har med kroppstemperaturen att göra. Skillnaden mellan varmblodiga och kallblodiga hästar har med temperament och typ att göra, inte med kroppstemperaturen.

hasttyper 

 

Kallblod

Kallblodiga hästar har en grov kroppsbyggnad. De är lugna och har tjockt tagel i man, pannlugg och svans. Kallblod har även kraftigt skyddshår runt hovarna. Den nordsvenska hästen är jämte gotlandsrusset (ponnyras) Sveriges enda inhemska hästras. Nordsvensken är en medelstor kallblodsras med sträng avelskontroll för att behålla rasens karaktär. Den norska fjordhästen är också en känd kallblodsras.

 

Varmblod

Varmblodiga hästar har en ädlare kroppsbyggnad än kallblodshästen. De har även ett livligare temperament än kallbloden. Det är hästar som används inom bland annat rid, trav- och galoppsporten. Till varmblodiga hästar räknas fullblod och halvblod. Vet du förresten att araben bara har fem ländkotor istället för sex, vilket alla andra hästraser normalt har. Det gör att araben får en kort och stark rygg.

Det engelska fullblodet är kapplöpningshästen framför andra. Den härstammar ursprungligen från flera orientaliska hästar som infördes till England under 1600- och 1700-talet. Till varmblodsraserna hör även angloaraben som är en korsning mellan engelskt- och arabiskt fullblod. Till gruppen halvblodshästar räknas de raser som ursprungligen har uppstått genom en korsning mellan fullblod och icke fullblod. Det svenska halvblodet är egentligen inte en ras utan en korsning mellan flera olika raser. Vår svenska halvblodhäst är mångsidig och lämpar sig både som ridskole- och tävlingshäst.

I Norden finns endast två ursprungliga raser bevarade, det är islandshästen och den norska nordlandshästen.

 

Ponnyer

Ponnyer kallas alla hästar som är under 148 cm i mankhöjd. Ponnyn delas upp i fyra olika kategorier beroende på mankhöjd.

- A-ponny upp till 107 centimeter
- B-ponny 107,1-130 centimeter
- C-ponny 130,1-140 centimeter
- D-ponny 140,1 -148 centimeter

Gotlandsrusset är den enda ursprungliga svenska ponnyrasen. Andra vanliga ponnyraser är shetlandsponny, welsh, connemara, new forest och svensk ridponny.

© Svenska Ridsportsförbundet

Catering Kungälv