Tecken på fölning

hastfolVaxproppar. Omkring 75% av stona har vaxproppar innan fölning. Dessa består av intorkat juverinnehåll och bildas i änden av spenkanalerna som knappnålshuvudstora kristaller. 75% av stona fölar inom 48 timmar efter vaxpropparnas uppträdande Fyllt juver med mjölk som är vit innebär att förlossningen är nära förestående. Lämna inte stoet utan tillsyn! Andra symtom som skvallrar om att förlossningen är nära förestående är förvärkar, allmän oro, temperatursänkning, slappa bäckenband.

Öppning av fostervägarna

 

Förloppet tar hos sto 5-6 timmar och börjar med att livmodern dras samman och den bakre delen av yttre fostersäcken pressas ut genom livmodermunnen och vagina.

Livmoderväggen har en sådan kraft i sammandragningen att fölet reser sig med ryggen uppåt och sträcker frambenen så att dessa hamnar i fostervägarna. Detta är fostrets normalläge vid förlossningen.

Utdrivning


Då "vattnet går" brister den yttre fostersäcken som är fäst vid livmoderväggen ut i vagina och 15-20 liter fostervätska töms ut på en gång.

Fostret som ligger i den inre fostersäcken (s k amnionblåsa) pressas därefter ut genom fostervägarna under stoets kraftiga krystvärkar.

Fölet föds relativt ofta "i säcken", men denna brister som regel spontant genom fölets rörelser - var beredd att ta hål på hinnan runt huvudet så att andningsvägrna blir fria!

Navelsträngen


De flesta ston föder i liggande ställning vilket innebär att fölet har en intakt navelsträngsförbindelse med stoet under cirka 7-10 minuter efter förlossningen. Denna passage är viktig då fölet på detta sätt kan ta emot cirka 2 liter blod vilket kan vara direkt livräddande om fölet insjuknar eller av någon orsak får ett nedsatt allmäntillstånd. Strängen går av på ett av naturen försvagat ställe.

Det är bra om navelstumpen doppas i utspädd jodopax-lösning för att på så sätt försöka eliminera risken för infektion via naveln.

Efterbörden


Efterbörden släpper vanligtvis 1-4 timmar efter förlossningen. Kalla på veterinär om den inte har släppt därefter då det finns risk för förlossningsfång och livmoderinflammation.

En annan komplikation som kan uppstå är livmoderframfall då stoet försöker krysta ut efterbörden. Skulle detta inträffa så försök skydda livmodern i fuktigt lakan tills veterinär anländer.

Fellägen


Har inte fölet kommit ut inom 20 minuter efter det att vattnet har gått är det risk för felläge. Då är det bråttom med hjälp för lägesrättning om fölet skall kunna räddas och ibland gäller det att åtminstone klara stoets liv.

De första dygnen


Fölet bör resa sig inom 2 timmar efter födseln och inom cirka 3 timmar ha diat. Råmjölken innehåller antikroppar som stoet bildat mot smittämnen i sin aktuella stallmiljö. Dessa antikroppar överförs via speciella "porer" i fölets tarmkanal.

Efter 12 timmar kan inga antikroppar passera mag-tarmkanalen. Det är därför viktigt att det nyfödda fölet får råmjölk inom denna tidsperiod. Ett normalt föl hinner under de första 12 timmarna av sitt liv få i sig cirka 2 liter råmjölk.

Om fölet har svårt att resa sig eller dricka själv så var beredd att mjölka ur stoet och ge de första målen med nappflaska.

Hur mycket mat?


Behöver fölet matas kan man beräkna 100 ml/kg kroppsvikt fördelat på cirka 10 givor/dygn. Dygnsbehovet för en fölunge är 5-6 liter.

Är allt ok?


Hjärtfrekvensen hos en nyfödd fölunge ligger normalt mellan 40-90 slag per minut. Rektaltemperaturen är vid födseln 37,5 – 38,5 grader. Urinering sker normalt runt 12 timmar efter födseln.

Förstoppning?


Tarmbecket (meconium) består av fostervätska, blod, hår etc och skall ha avgått inom 3 dygn efter förlossningen. Det är bra att ha några tuber Microlax i beredskap om fölet visar förstoppningssymtom.

Viktökning


Under de två första levnadsmånaderna fördubblar fölet sin vikt. En bra avelsmärr kan i detta sammanhang inte nog uppskattas.

Catering Kungälv