Hästskötare

Hästskötare arbetar vanligtvis i travstall, galoppstall, ridskolor, handels- och utbildningsstall eller vid ett stuteri där man föder upp hästar. Man kan också arbeta vid exempelvis djursjukhus samt hos tränare inom såväl trav- som ridsport.

Hästskötaren har ett omväxlande arbete. Han eller hon utfodrar hästarna, till exempel med hö och havre, och ser till att de har vatten. Hästarna ska ryktas och deras hovar skötas om. Boxar, spiltor och stall ska hållas rena. Hästskötaren ser ofta också till att hästarna motioneras. Vid stuterier medverkar man ofta vid betäckningar och fölningar.

Hästskötare är ofta ett genomgångsyrke. Med vidareutbildning är det möjligt att arbeta som stallchef, ridinstruktör/ridlärare, travtränare eller hästutbildare.

Medellön: 20.200 kr/månad

hästskötare

Framtid

Hästintresset i Sverige, särskilt hos ungdomar, är mycket stort. Ändå är antalet tillsvidareanställda inom hästsporten få. Antalet arbetstillfällen för hästskötare varierar mycket mellan olika orter. Av dem som är aktiva inom hästsporten är bara en liten del yrkesverksamma på heltid. Svenska hästskötare har gott rykte och är efterfrågade utomlands.

Krav

Hästskötare behöver kunskaper om djurens hälsa och skötsel. Man behöver också vara lyhörd för hur hästarna beter sig och känna till gällande regler för djurskydd.

Utbildning

På det treåriga Naturbruksprogrammet i gymnasieskolan kan man utbilda sig till hästskötare. Travskolan i Wången i Jämtland har en specialutformad gymnasieutbildning med riksintag. Ridskolan Strömsholm i Hallstahammar ger kurser med olika inriktning och längd, bland annat en ett år lång utbildning till tävlingshästskötare. Där finns även Ridsportgymnasiet, ett specialutformat gymnasieprogram med riksintag. Svenska Ridsportförbundet arrangerar i samarbete med bland annat riksanläggningarna Flyinge och Strömsholm yrkesprov till hästskötare. Inom Yrkeshögskolan ges flera olika hästrelaterade utbildningar, bland annat Högre yrkesutbildad travhästskötare.

Catering Kungälv