Hovslagare

En hovslagare är en person som har till yrke att sko hästar och verka hästens hovar och dess hårda hornskal. Att undersöka och behandla skador och sjukdomar i hovarna kan också ingå i arbetet. Hovslagare är ett gammalt yrke och arbetsuppgifterna har inte förändrats nämnvärt genom tiden.

Medellön: 25.200 kr/månad

hovslagare

Framtid

Sverige har näst flest hästar per invånare i hela Europa, bara Island har fler. Detta medför ett stort behov av yrkesutbildade personer inom hästskötsel och vård, däribland hovslagare. Det råder sedan länge en stor brist på utbildade och kompetenta hovslagare i Sverige.


Krav

För att arbeta som hovslagare behöver man, förutom en riktig och godkänd utbildning, ha god grundfysik, då arbetet innefattar ergonomiskt påfrestande arbetsmoment. Man behöver ha god hand med djur och utöver teknisk skicklighet även kunskaper om hästens anatomi och sjukdomar lokaliserade till hovar och ben.


Utbildning

Det finns ett flertal ställen där man i dagsläget kan utbilda sig till hovslagare. Ett par exempel är: Hovslagarutbildningen på Flyinge och Wången, Hantverksakademins lärlingsutbildning, Biologiska Yrkeshögskolan i Skara. Det finns även ett antal gymnasieskolor runt om i Sverige som har utbildning till hovslagare.

Jordbruksverket certifierar hovslagare och har ett register över dessa. För att bli certifierad krävs godkänd examen från någon av de hovslagarutbildningar som är godkända av Jordbruksverket, eller från en utbildning som Jordbruksverket bedömer som likvärdig. Dessutom krävs att du har arbetat som hovslagare under minst ett år. Arbetstiden ska under detta år ha uppgått till minst 50 procent av heltid.

Catering Kungälv