Ridande polis

Polisrytteri finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. I Stockholm har man 22 hästar och i Göteborg respektive Malmö 18 hästar vardera.
För att jobba som ridande polis behöver man först genomföra den vanliga polisutbildningen. Läs mer om detta här: www.polishogskolan.se. Du bör också kunna rida en häst i de tre gångarterna och det är önskvärt att du har minst fem års tjänst.

Medellön (för alla poliser) 29.100 kr/månad

polisryttare
(Bilden är hämtad från polisen.se)

Så här går uttagningen till:

Du kallas till en provridning där du får rida i cirka 20 minuter. Därefter får du byta häst och detta kanske upprepas ytterligare en gång beroende på hur många som provrider åt gången. Du bedöms under din ridning av en rekryteringsgrupp.

Efter denna provridning sammanställs materialet av gruppen. Referenstagning och intervju kan bli aktuellt. Sedan blir det antal som rytteriet för tillfället behöver, uttagna till en utbildning. Denna genomförs internt på rytteriet och pågår som regel cirka tre månader vintertid, beroende vilken kunskap man har. Under våren rider man med handledare. Ansvarig för denna är en ridinstruktörsutbildad polis. Efter godkänd utbildning, och om plats finns på rytteriet, får du börja jobba som ridande polis.

Polisryttare jobbar ofta i krävande och tuffa miljöer. Det är därför viktigt att man är social och att man fungerar att jobba i grupp. Vid större händelser samarbetar de tre rytterierna med varandra.

Catering Kungälv