Ridlärare

En ridinstruktör lär ut hur ryttare och häst ska samspela på bästa sätt. Eleverna ska få grundkunskaper om hästens fysiologi och egenskaper om hur den reagerar i olika situationer. Instruktören lär ut hur ryttarna ska sitta på hästen och hur de ska använda "hjälperna", det vill säga vikt, skänklar, tyglar samt inte minst rösten. Målet är att hästen och ryttaren följer ett gemensamt signalsystem och att hästen förstår de kommandon ryttaren använder. Du bör vara intresserad av att träffa olika slags människor, både ungdomar och äldre med olika förutsättningar att rida. Tålamod är en nödvändig egenskap liksom pedagogiska färdigheter i övrigt.

Medellön: 27.400 kr/månad

ridlärare

Framtid

Ridsport är en av de största folksporterna i Sverige. Det finns cirka 600 ridskolor i landet, varav cirka 500 är anslutna till Svenska Ridsportförbundet. Ridklubbar, och därmed de flesta ridskolor har kommunalt stöd i Sverige. Anläggningarna ägs ofta av kommunen och drivs av en stiftelse eller en ideell förening. Det finns mellan 1200 och 1300 ridinstruktörer som arbetar på heltid. Därtill kommer cirka 800 instruktörer som arbetar på deltid eller är timanställda. Varje år har hittills utbildats 40-45 ridinstruktörer. Intresset för ridsport medför goda möjligheter framöver för utbildade instruktörer. Det är dock viktigt att man är beredd att flytta till de ridskolor som behöver rekrytera ridinstruktörer.

Krav

Utbildning till ridlärare förutsätter förkunskaper i hästkunskap och grundlig erfarenhet av ridning.

Utbildning

Svenska Ridsportförbundet utbildar ridlärare genom kurserna Ridlärare 1 och 2 och 3 som avslutas med yrkesprov.

Catering Kungälv