Veterinär

En veterinär arbetar oftast med att behandla sjuka djur och kan antingen vara anställd eller bedriva egen klinik. En veterinär kommer i kontakt med många djur, bland annat hästar. Oftast arbetar man med att undersöka och behandla djur av olika slag, men det finns även möjlighet att arbeta med forskning, administration eller kontroll och övervakning.

Medellön: 35.200 kr/månad

veterinär


Framtid

Arbetslösheten inom veterinärkåren är lägre än i många andra yrken och inom en tioårsperiod kommer behovet av att rekrytera nya veterinärer att öka. Det beror på att många kommer att pensioneras inom yrket samt att antalet hästar och smådjur i samhället har ökat. Dessutom är djurägare villiga att lägga ner mer pengar på veterinärvård för sina djur. I takt med att forskningen går framåt kan man även erbjuda mer och förbättrad vård, vilket i sin tur skapar nya arbetstillfällen. Ju fler som utbildar sig till veterinär och ju färre som pensioneras, gör att konkurrensen om jobben då kommer att öka. Bedömningen på tio års sikt är att veterinärer får medelgoda möjligheter till arbete.


Krav & Utbildning

Förutom grundläggande behörighet krävs särskild behörighet i matte D, bilogi B, fysik B samt kemi B. På vissa naturbruksprogram finns det möjlighet att läsa andra ämnen som jämställs med kursen biologi B.

Alla veterinärer i Sverige utbildas vid Veterinärprogrammet på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala.

Utbildningen är förlagd på 5,5 år och omfattar förutom en hel del teori även ett års praktisk utbildning vid något av landets djursjukhus. Det är hård konkurrens om de 100 platser som erbjuds varje år på veterinärprogrammet. Förra året (2011) hade man 12 sökande per plats och det krävdes att man hade 20.0 beträffande betyg från gymnasiet, 1.7 beträffande högskoleprovsresultat och 4.0 beträffande sökande med avslutad folkhögskoleutbildning. Detta resulterar i att många svenska studenter väljer att läsa till veterinär i något annat land.


Kostnad

Utbildningen är gratis för de som antas, men eftersom man inte har någon inkomst under studieåren tar de allra flesta elever studielån. Efter elva terminers studier har man ett studielån på 282.500 kr när man studerat färdigt och därtill har man fått 148.000 kr i studiebidrag.

Catering Kungälv